top of page
logo_Png.png

Kinderen Blij 

Ouders Blij 

School Blij 

Algemene voorwaarden 

Algemene Voorwaarden - Puijvelde Schoolfotografie - opgesteld 1 januari 2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met Puijvelde Schoolfotografie.

Door een bestelling te plaatsen via de website van Puijvelde Schoolfotografie gaat u stilzwijgend akkoord met de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Bij het plaatsen van een bestelling sluit u stilzwijgend een overeenkomst en stemt u in met deze voorwaarden, die van kracht zijn voor alle diensten die worden aangeboden door Puijvelde Schoolfotografie.

Bestellingen en Overeenkomst

a. Het plaatsen van online bestellingen wordt beschouwd als een bindende overeenkomst. Puijvelde Schoolfotografie is verplicht de bestelde foto's te leveren, en ouders zijn verplicht de bestelling te betalen.

b. Er is geen mogelijkheid om reeds bestelde, ontvangen en betaalde foto's te ruilen.

c. Klanten/ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van hun bestelling voordat ze op "bestelling bevestigen" klikken.

 

Restitutie

a. Puijvelde Schoolfotografie kan geen restitutie verlenen nadat de klant/ouder de bestelling heeft bevestigd.

 

Extra Kosten voor Offline Bestellingen

a. Indien de school niet meer online staat, maar u toch wilt bestellen, brengen wij €6,95 in rekening voor de extra handelingen die nodig zijn.

b. Dit bedrag is exclusief verzendkosten.

 

Klachten en Geschillen

a. Klachten dienen zo spoedig mogelijk per e-mail aan de fotograaf te worden gemeld. De fotograaf zal zich naar vermogen inzetten om deze voor de klant/ouder op te lossen.

 

Auteursrechten

a. De auteursrechten op de foto's blijven eigendom van de fotograaf, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de klant eigenaar wordt na betaling van het overeengekomen bedrag.

b. Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. In geval van inbreuk heeft de fotograaf recht op een vergoeding van minimaal driemaal het gebruikelijke tarief, met een minimum van € 500,-.

Opdrachtovereenkomst (voor school)

a. Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om fotografische werkzaamheden te maken en/of leveren.

b. Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door het invullen van het boekingsformulier die de school ontvangt van de fotograaf. Tevens wordt een opdracht ook aanvaard wanneer de fotograaf en opdrachtgever een datum zijn overeengekomen voor de schoolfotodag zowel schriftelijk als mondeling. 

c. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijke is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

d. Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

e. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Fotograaf slechts indien deze door Fotograaf schriftelijk zijn bevestigd.

 

Annulering van Afspraken

a. In geval van annulering van een gemaakte afspraak met de school 1.5 maand of korter voor de afgesproken datum, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. De schadevergoeding voor annuleren is 100% van het totaal leerlingenaantal vermenigvuldigd met € 13,50 per leerling ex btw. Deze vergoeding dient door Wederpartij te worden voldaan aan Fotograaf.

b. In geval van annulering van een gemaakte afspraak met de school 1.5 maand tot 3 maanden voor de afgesproken datum, betreft de schadevergoeding voor het annuleren 50% van het totaal leerling aantal vermenigvuldigd met € 13,50 per leerling ex btw. Deze vergoeding dient door Wederpartij te worden voldaan aan Fotograaf.

c. Het kosteloos annuleren van de opdracht is mogelijk indien dit meer dan 3 maanden vóór de overeengekomen datum plaatsvindt.

 

Afwijking van Voorwaarden

a. Afwijkingen van deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden zijn alleen geldig met voorafgaande schriftelijke toestemming van Puijvelde Schoolfotografie.

 

Verzendkosten

a. Foto's die zijn besteld in de verzendkosten vrije periode worden in één keer aan de school geleverd. Na deze periode worden de foto's naar het door u opgegeven adres verzonden.

 

Privacy

a. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling en betaling. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of voor andere doeleinden gebruikt.

 

Klantenservice

a. Tijdens drukke periodes, maart tot juli en september tot november, kunnen we mogelijk niet direct op telefoontjes reageren. In deze gevallen vragen we u vriendelijk om te mailen, zodat we vragen en klachten direct kunnen behandelen.

 

Contactgegevens en Correspondentieadres:

Puijvelde Schoolfotografie

Spaubeekerstraat 93

6191 HN Beek

Tel: 0647005142

Bereikbaar tussen 09:00 en 16:00 uur (niet beschikbaar op zaterdag en zondag)

Email: info@puijveldeschoolfotografie.com

Waar kan ik je mee helpen?

Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via de mail of bel ons!

Info@puijveldeschoolfotografie.com

0647005142

bottom of page